ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. Satıcı & Alıcı Bilgileri

SATICI
Unvanı: Vorwerk International & Co. KmG (bundan böyle “Vorwerk” ya da “Satıcı”)
Adresi: Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, İsviçre
VKN: CHE108.361.353
Telefon No: +90 850 255 3000
E-posta Adresi: info@vorwerk.com.tr
Şikayetler İçin e-posta Adresi: info@vorwerk.com.tr

ALICI
Adı & Soyadı:
Adresi:
Telefon No:
E-posta Adresi:

2. Konu
İşbu Ön Bilgilendirme Formunun (“Form”) konusu, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve ona dayanılarak hazırlanan 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca alıcı (“Alıcı”) ve Satıcı arasındaki gerçekleşecek olan ve aşağıda detayları belirtilen dijital içerik satışına yönelik olarak Alıcı’nın mesafeli satış sözleşmesine (“Sözleşme”) yönelik olarak Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmesidir.

3. Hizmet Bilgileri
Form ve Sözleşme kapsamında, Vorwerk tarafından sağlanan, Alıcı’nın belirli Thermomix® pişirme cihazlarında veya mobil cihazlarda çalışan veya görüntülenen dijital tariflere (bundan böyle “Tarifler”) ve pişirme ile ve Thermomix® ile ilgili diğer içerik ve hizmetlere (Tarifler ve bu tür içerikler bunda böyle "İçerik", ilgili hizmetler ise bundan böyle "Hizmet") abone olabileceği www.cookidoo.com.tr/foundation/tr-TR adresinde mevcut olan “Thermomix® Tarif Platformu’na (“Platform”) abonelik satın alınmakta olup, abonelik ücretleri, dijital içeriklerin temel özellikleri (türü, miktarı, kapsamı, fiyatı) www.cookidoo.com.tr’de (“Web Sitesi”) yer almakta olup Platform ve Web Sitesi üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.

Dijital içerik karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı, varsa toplam indirim tutarı vb.) aşağıda tablo olarak gösterilmiştir.

Ürün Adı: Bir Yıllık Cookidoo® Üyeliği
Özellikleri/Kapsamı: Üyeliğiniz 1 yıl sonra otomatik olarak sona erecektir
KDV Dahil Fiyatı: ₺720

Alıcı, bu Form’da belirtilen ücretlere ek olarak kargo, teslimat, kurulum gibi ek ücretlerin tahakkuk edebileceğini kabul eder. Bu durumda Satıcı tarafından ayrıca bilgilendirme yapılmayacak olup, bu Form ve Sözleşme’deki şartlar geçerli olacaktır. Bunlarda yapılacak herhangi bir değişiklik Alıcı’ya bildirilecektir.

4. Genel Hükümler

4.1. Satıcı, Sözleşme ve Form kapsamındaki hizmetleri başta Platform’da, Sözleşme’de, Form’da ve https://cookidoo.com.tr/commerce/tr-TR/terms-of-use adresinde bulunan Hizmet Koşulları’nda (“Hizmet Koşulları”) verilen taahhütlere uygun olarak, tam ve eksiksiz olarak verecektir. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde Alıcı’nın cayma hakkı başta olmak üzere, Kanun ve Yönetmelik’ten doğan hakları saklıdır.saklıdır.

4.2. Satıcı, her zaman, kendi takdirine bağlı olarak, Alıcı’ya en az 30 (otuz) gün önceden haber vermek koşuluyla, hizmeti durdurabilir. Bu durumda Alıcı’ya ücretin kullanılmayan abonelik kısımlarına müteallik kısmı bu Form ve Sözleşme’de belirtlen şartlarda iade edilir.

4.3. Sözleşme, Form ve Hizmet Koşulları bir bütün olup, hep birlikte Alıcı ve Satıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluştururlar. Bu Form’da düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme ve Hizmet Koşulları uygulanır.

4.4. Satıcı, ürün ve/veya hizmetlerle birlikte teslim etmesi gereken fatura, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi belgeleri ürün ve/veya hizmetin teslimi ile birlikte Alıcı’ya teslim etmeyi veya elektronik ortamda göndermeyi kabul eder.

4.5. İşbu Sözleşme ile Satıcı www.cookidoo.com.tr/foundation/tr-TR adresinde ve/veya mobil uygulama dükkanlarında bulunan ve Vorwerk veya kendisinin yetkilendirdiği üçüncü partiler aracılığıyla sunulan, Vorwerk’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Alıcı’ya sunmayı; Alıcı da Vorwerk kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında ödemeyi taahhüt eder..

4.6. Alıcı, Sözleşme ve Form’da özellikleri belirtilen dijital içeriklerin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan bu içeriklerin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4.7. Satıcı’nın Sözleşme’den doğan edimlerinin yerine getirilmesinin imkânsız hale gelmesi durumunda Satıcı keyfiyeti derhal ve her halükarda en geç 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya bildirir ve Alıcı tarafından yapılan ve abonelik süresinin kalan kısmına müteallik her türlü ödemeyi en geç 14 (ondört) gün içerisinde iade eder.

4.8. Sözleşme, Alıcı tarafından Form ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

4.9. Alıcı, ödemeye dair her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu ve bu yükümlülüğün herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi durumunda Satıcı’nın hizmeti kesebileceğini peşinen kabul eder.

4.10. Ödemenin kredi/banka kartı ile yapıldığı durumlarda, Alıcı’ya herhangi bir nedenle bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Satıcı bu Form’da ve Sözleşme’de belirtilen süreler içinde ilgili banka talimatını vermekle iade yükümlülüğünü yerine getirir. Banka’nın iade işlemlerinin bu Form’da belirtilen süreden uzun sürebileceği ve bu nedenle Satıcı’ya herhangi bir yükümlülük yüklenmeyeceği Alıcı tarafından peşinen kabul edilmiştir.

4.11. Platform’da ve/veya Web Sitesi’nde önceden duyurulmak kaydıyla Satıcı tarafından dijital içeriğe ilişkin kısıtlamalar getirilebilir. Bu durumda Alıcı’nın, önceden Platform’da veya Web Sitesi’nde belirtilmiş olmak kaydıyla, herhangi bir hak talebi olamaz.

4.12. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla veya Web Sitesi’nde belirtilen adreslere üzerinden ulaştırabilecektir.

4.13. Platform’da veya Web Sitesi’nde sunulan dijital içerikler sadece Satıcı’nın belirlediği il, ilçe, ülke ve bölgelerde kullanıma sunulacaktır. Alıcı’nın kullanım adresinin bu bölgeler dışında olması halinde sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.

4.14. Alıcı, Form’u ve Sözleşme’yi onaylamakla ilgili dijital içerikleri satın alarak bu içerikleri Sözleşme, Form ve Web Sitesi’nde belirtilen Hizmet Koşulları kapsamında kullanabileceğini kabul eder.

4.15. Alıcı, Platform’da sunulan içeriğe ilişkin olarak fikri mülkiyete ilişkin detaylı açıklamaların Hizmet Koşulları’nda belirtildiğini ve Hizmet Koşulları’nın hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

4.16. Satıcı’nın dijital içerik sunuyor olması Satıcı’ya ilgili dijital içerikle uyumlu ekipman sağlama yükümlülüğü yüklememekte olup kendi ekimpanlarının dijital içeriği çalıştırmaya uygun olup olmadığını denetleme yükümlülüğü Alıcı’dadır. Ekipmanların dijital içeriği açamamasından dolayı Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

4.17. Vorwerk, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Alıcı, bakım, geliştirme, güncelleme gibi nedenlerle hizmetin belirli bir süre durdurulmasından dolayı Vorwerk’ten herhangi bir iade, tazminat veya benzeri herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

4.18. Alıcı, kendi internetinde veya genel olarak internette yaşanan bağlantı kopması, düşük hız, bant daraltılması veya benzer sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti ile taraflarca Sözleşme’nin kurulması esnasında öngörülmesi mümkün olmayan, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, tarafların edimlerini yerine getirmesini kısmen veya tamamen imkansız hale getiren savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Vorwerk’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda tarafların Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan hakları saklıdır.

4.19. Vorwerk, içeriği, Platform’u, Web Sitesi’ni, bunların adlarını, görünümlerini, kullanım şekillerini vs. değiştirme hakkını saklı tutar.

4.20. Alıcı, verilen hizmetin aktif internet erişimi gerektirdiğini, bu nedenle kendisine üçüncü parti servis sağlayıcıları tarafından ek ücretlerin yansıtılacağını, internet kotasında aşım olabileceğini ve bu ve benzeri durumlardan dolayı Vorwerk’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder.

5. Cayma Hakkı

5.1. Alıcı, Kanun ve Yönetmelik hükümleri Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın Sözleşme’den cayabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu bildirimlerin yapılacağı adresler aşağıda belirtilmiştir:
E-posta: info@vorwerk.com.tr
Iadeli taahhütlü posta adresi: Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, İsviçre

5.3. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve varsa senet gibi Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, bu maddede belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya ek bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. Alıcı tarafından satın almanın taksitli olarak yapılması durumunda ise Satıcı tarafından iade toplam miktar üzerinden yapılacak olup banka tarafından ödemenin taksitlere müteallik şekilde yapılması Satıcı’nın iade yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

5.4. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün ve/veya hizmetlere ilişkin, varsa, kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

5.5. Cayma hakkı süresi, Sözleşme’ye konu emtia bir hizmet ise, Sözleşme’nin kurulduğu gün; ürün ise Alıcı’nın veya belirlediği bir başka kimsenin Sözleşme konusu ürünü teslim aldığı gün başlar. Herhalükarda Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından ürün ve/veya hizmet teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.6. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; a) Tek sipariş konusu olmasına rağmen ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

5.7. Belirli bir süre boyunca ürünün ve/veya hizmetin abonelik gibi düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin ilk ürün ve/veya hizmeti teslim aldığı gün esas alınır.

5.8. Ürün ve hizmetin aynı anda alındığı ve eş zamanlı ifa edildiği durumlarda Form’un ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

5.9. Satıcı ürünün teslimi veya hizmetin ifasından önce cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ilgili bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, ürünün tesliminden sonra cayma hakkını kullanıldığı hallerde cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla ilgili ürünün iade için Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya bildirilen dışında bir taşıyıcı ile iade edilmesi halinde ilgili iadenin Satıcı’ya vardığı tarihten itibaren, ürün ve/veya hizmetin Kanun ve Yönetmelik’te öngörülen yasal süre içerisinde teslim edilmediği hallerde Alıcı’nın yasal fesih hakkını kullanması halinde fesih bildiriminin Alıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.

5.10. Cayma bildiriminin Sözleşme’de ve/veya Form’da bildirilen adreslere yapılmaması durumunda Satıcı bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.11. Alıcı, cayma süresi içerisinde oluşacak ve mutat kullanımdan kaynaklı bozulma, eskime, aşınma, yıpranma gibi hallerden sorumlu değildir.

5.12. Alıcı’nın cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanmaması halinde cayma hakkı kaybedilmiş sayılır.

5.13. Alıcı, Yönetmelik ve Kanun’da belirtilen müstesna hallerde cayma hakkı olmadığını ve bundan dolayı Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul eder. Satıcı’nın kanunen istisna tutulan sözleşmelere ilişkin herhangi bir iade ve/veya cayma hakkı ve/veya fesih beyanını kabul yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Satıcı işbu Form ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Anayasa, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmelikler vb. mevzuatta yer alan düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır. Bu kapsamda Satıcı;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Satıcı kişisel verilere yetkisiz erişim gerçekleşmesi halinde bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecek ve ilgili zararların minimize edilmesi için gereken her türlü önlemi alacaktır.

6.2. Satıcı, Kişisel verileri münhasıran Sözleşme ve Form kapsamında taahhüt edilmiş bulunan hizmetlerin sunulması amacı ile işleyecek, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak ve hizmetin sona ermesi veya Alıcı’nın bu doğrultuda bir talep iletilmesi halinde kanunen mümkün olduğu ölçüde kendi kayıtlarından silecektir.

6.3. Satıcı, Alıcı tarafından 6698 Sayılı kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklardan birinin veya birden fazlasının kullanılması durumunda veri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde ve her halükârda en geç kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen sürede yerine getirilecektir. Alıcı’nın kişisel verilerine ilişkin talepleri için bildirim, Kişisel Verileri Koruma mevzuatında ön görülen bildirim yöntemleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı’nın Form’da ve Sözleşme’de belirtilen adreslerine yazılı olarak, bu talepler için özel olarak açılmış bulunan dpo@vorwerk.ch mail adresine gönderilebilir.

6.4. Yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerde herhangi bir değişikliğe neden olduğu takdirde Satıcı söz konusu uyumu sağlamak için derhal gerekli çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

7. Dijital İçerikler
Alıcı tarafından alınan hizmet ve/veya ürünün dijital bir içeriğe ilişkin olduğu durumlarda bu ürün ve/veya hizmetin kullanılabilmesi için gerekli minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir: İnternet bağlantısı ve ortak ağ (web) tarayıcısı veya en son sürümde desteklenen IOS uygulaması veya Android uygulaması.

Alıcı tarafından dijital içeriklerin korunması için alınması gereken teknik koruma önlemleri:

Hizmet Koşulları’nda belirtilmektedir.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin ve Form’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Kanun’da belirtilen ve her sene güncellenen oranlara göre belirlenecek şekilde Alıcı’nın ürün ve/veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğini, yasal haklarını bu Form’da belirtilen süreler içerisinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Alıcı ve Satıcı (Ön Bilgilendirme Formu’nda tanımlandığı üzere) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform’da (Ön Bilgilendirme Formu’nda tanımlandığı şekilde) aşağıda detayları belirtilen ürün ve/veya hizmet satışına yönelik olarak elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik (Ön Bilgilendirme Formu’nda tanımlandığı şekilde) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve Alıcı’nın bilgilendirilmesidir.

2.2. Form ve Sözleşme kapsamında, Vorwerk (Ön Bilgilendirme Formu’nda tanımlandığı şekilde) tarafından sağlanan, Alıcı’nın belirli Thermomix® pişirme cihazlarında veya mobil cihazlarda çalışan veya görüntülenen dijital tariflere (bundan böyle “Tarifler”) ve pişirme ile ve Thermomix® ile ilgili diğer içerik ve hizmetlere (Tarifler ve bu tür içerikler bunda böyle "İçerik", ilgili hizmetler ise bundan böyle "Hizmet") abone olabileceği www.cookidoo.com.tr/foundation/tr-TR adresinde mevcut olan “Thermomix® Tarif Platformu’na (“Platform”) abonelik satın alınmakta olup, abonelik ücretleri, dijital içeriklerin temel özellikleri (türü, miktarı, kapsamı, fiyatı) www.cookidoo.com.tr’de (“Web Sitesi”) yer almakta olup Platform ve Web Sitesi üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.

2.3. Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince müstesna tutulan hizmet ve/veya ürünler aşağıda sayılmış olup Sözleşme kapsamında değildir:

a) Finansal hizmetler,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
d) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
e) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
f) Konut kiralama,
g) Paket turlar,
h) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
i) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
j) Yolcu taşıma hizmetleri,
k) Ürünlerin montaj, bakım ve onarımı,
l) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler,
m) Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme Hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri.

3. Ön Bilgilendirme Formu
Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda (“Form”) belirtilen hususlarda, Sözleşme’de belirtilen hususlarda ve bunlara ek olarak Platform’un muhtelif yerlerinde bulunan ürün ve/veya hizmete müteallik hususlardaki genel-özel açıklamalar konusunda bilgilendirdildiğini, ilgili hükümleri ve sonuçları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulanması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Taraflar’ın Bilgileri

ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:

SATICI BİLGİLERİ
Satıcı’nın Ticaret Unvanı: Vorwerk International & Co. KmG
Satıcı’nın Adresi: Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, İsviçre
Satıcı’nın Vergi Kimlik Numarası: CHE108.361.353
Satıcı’nın Telfonu: +90 850 255 3000
Satıcı E-posta Bilgileri: info@vorwerk.com.tr

FATURA BİLGİLERİ
Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı:
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:
Fatura Teslim Şekli:

5. Hizmet Bilgileri
Hizmete ait temel özellikler (tür, kapsam gibi) Platform’da bulunmakta olup, ürün ve/veya hizmetin sayfasından detaylı olarak incelenebilmekte olup ürün ve/veya hizmet karşılığında ödenecek vergiler dahil satış tutarı, kargo tutarı, varsa taksit farkı gibi kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Servis Adı: Bir Yıllık Cookidoo® Üyeliği
İçeriği: Üyeliğiniz 1 yıl sonra otomatik olarak sona erecektir
KDV Dahil Fiyatı: ₺720

6. Genel Hükümler

6.1. Satıcı, Sözleşme ve Form kapsamındaki ürün ve/veya hizmetleri başta Platform’da, Sözleşme’de, Form’da ve https://cookidoo.com.tr/commerce/tr-TR/terms-of-use adresinde bulunan Hizmet Koşulları’nda (“Hizmet Koşulları”) verilen taahhütlere uygun olarak, tam ve eksiksiz olarak verecektir. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde Alıcı’nın cayma hakkı başta olmak üzere, Kanun ve Yönetmelik’ten doğan hakları saklıdır.

6.2. Satıcı, her zaman, kendi takdirine bağlı olarak, Alıcı’ya en az 30 (otuz) gün önceden haber vermek koşuluyla, hizmeti durdurabilir. Bu durumda Alıcı’ya ücretin kullanılmayan abonelik kısımlarına müteallik kısmı bu Form ve Sözleşme’de belirtlen şartlarda iade edilir.

6.3. Sözleşme, Form ve Hizmet Koşulları bir bütün olup, hep birlikte Alıcı ve Satıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluştururlar. Bu Sözleşme’de düzenlenmeyen hususlarda Form ve Hizmet Koşulları uygulanır.

6.4. Satıcı, ürün ve/veya hizmetlerle birlikte teslim etmesi gereken fatura, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi belgeleri ürün ve/veya hizmetin teslimi ile birlikte Alıcı’ya teslim etmeyi veya elektronik ortamda göndermeyi kabul eder.

6.5. İşbu Sözleşme ile Satıcı www.cookidoo.com.tr/foundation/tr-TR adresinde ve/veya mobil uygulama dükkanlarında bulunan ve Vorwerk veya kendisinin yetkilendirdiği üçüncü partiler aracılığıyla sunulan, Vorwerk’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Alıcı’ya sunmayı; Alıcı da Vorwerk kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında ödemeyi taahhüt eder.

6.6. Alıcı, Sözleşme ve Form’da özellikleri belirtilen dijital içeriklerin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan bu içeriklerin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

6.7. Satıcı’nın Sözleşme’den doğan edimlerinin yerine getirilmesinin imkânsız hale gelmesi durumunda Satıcı keyfiyeti derhal ve her halükârda en geç 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya bildirir ve Alıcı tarafından yapılan ve abonelik süresinin kalan kısmına müteallik her türlü ödemeyi en geç 14 (ondört) gün içerisinde iade eder.

6.8. İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından Form ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

6.9. Alıcı, ödemeye dair her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu ve bu yükümlülüğün herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi durumunda Satıcı’nın hizmeti kesebileceğini peşinen kabul eder.

6.10. Ödemenin kredi/banka kartı ile yapıldığı durumlarda, Alıcı’ya herhangi bir nedenle bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Satıcı bu Form’da ve Sözleşme’de belirtilen süreler içinde ilgili banka talimatını vermekle iade yükümlülüğünü yerine getirir. Banka’nın iade işlemlerinin bu Sözleşme’de belirtilen süreden uzun sürebileceği ve bu nedenle Satıcı’ya herhangi bir yükümlülük yüklenmeyeceği Alıcı tarafından peşinen kabul edilmiştir.

6.11. Platform’da ve/veya Web Sitesi’nde önceden duyurulmak kaydıyla Satıcı tarafından dijital içeriğe ilişkin kısıtlamalar getirilebilir. Bu durumda Alıcı’nın, önceden Platform’da veya Web Sitesi’nde belirtilmiş olmak kaydıyla, herhangi bir hak talebi olamaz.

6.12. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla veya Web Sitesi’nde belirtilen adreslere ulaştırabilecektir.

6.13. Platform’da veya Web Sitesi’nde sunulan dijital içerikler sadece Satıcı’nın belirlediği il, ilçe, ülke ve bölgelerde kullanıma sunulacaktır. Alıcı’nın kullanım adresinin bu bölgeler dışında olması halinde sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.

6.14. Alıcı, Form’u ve Sözleşme’yi onaylamakla ilgili dijital içerikleri satın alarak bu içerikleri Sözleşme, Form ve Web Sitesi’nde belirtilen Hizmet Koşulları kapsamında kullanabileceğini kabul eder.

6.15. Alıcı, Platform’da sunulan içeriğe ilişkin olarak fikri mülkiyete ilişkin detaylı açıklamaların Hizmet Koşulları’nda belirtildiğini ve Hizmet Koşulları’nın hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

6.16. Satıcı’nın dijital içerik sunuyor olması Satıcı’ya ilgili dijital içerikle uyumlu ekipman sağlama yükümlülüğü yüklememekte olup kendi ekipmanlarının dijital içeriği çalıştırmaya uygun olup olmadığını denetleme yükümlülüğü Alıcı’dadır. Ekipmanların dijital içeriği açamamasından dolayı Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

6.17. Vorwerk, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Alıcı, bakım, geliştirme, güncelleme gibi nedenlerle hizmetin belirli bir süre durdurulmasından dolayı Vorwerk’ten herhangi bir iade, tazminat veya benzeri herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

6.18. Alıcı, kendi internetinde veya genel olarak internette yaşanan bağlantı kopması, düşük hız, bant daraltılması veya benzer sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti ile taraflarca Sözleşme’nin kurulması esnasında öngörülmesi mümkün olmayan, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, tarafların edimlerini yerine getirmesini kısmen veya tamamen imkansız hale getiren savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Vorwerk’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda tarafların Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan hakları saklıdır.

6.19. Vorwerk, içeriği, Platform’u, Web Sitesi’ni, bunların adlarını, görünümlerini, kullanım şekillerini vs. değiştirme hakkını saklı tutar.

6.20. Alıcı, verilen hizmetin aktif internet erişimi gerektirdiğini, bu nedenle kendisine üçüncü parti servis sağlayıcıları tarafından ek ücretlerin yansıtılacağını, internet kotasında aşım olabileceğini ve bu ve benzeri durumlardan dolayı Vorwerk’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder.

6.21. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı, Satıcı’nın hizmeti derhal durdurabileceğini kabul eder. Alıcı ile ödemede kullanılan kartın hamilinin aynı olmadığı durumlarda teslimden önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik riski tespit edildiği durumlarda kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri veya önceki ekstreler veya bankadan kartın kendisine ait olduğuna dair belge ibrazı talep edilebilir. Bu durumda ilgili belgeler tamamlanana kadar Satıcı ilgili siparişi onaylamaz. Bu talep 36 saat içerisinde yerine getirilmediği takdirde Satıcı siparişi iptal edebilir.

6.22. Sipariş edilebilecek ürün ve/veya hizmet sayısı ile ilgili olarak Satıcı’nın sınırlama getirme hakkı saklıdır. Bu durumda sınırlama Platform’da veya Web Sitesi’nde belirtilir ve Satıcı’nın belirtilen sınırın üzerinde ürün gönderme yükümlülüğü yoktur. İlgili sınırı aşan siparişler Satıcı tarafından iptal edilebilir ve bu durumda her türlü masraf Alıcı’ya iade edilir.

6.23. Alıcı şikayetlerini ve taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarına iletebilir:
E-posta: info@vorwerk.com.tr
Iadeli taahhütlü posta adresi: Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, İsviçre

7. Cayma Hakkı

7.1. Alıcı, Kanun ve Yönetmelik hükümleri Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın Sözleşme’den cayabilir.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu bildirimlerin yapılacağı adresler aşağıda belirtilmiştir:
E-posta: info@vorwerk.com.tr
Iadeli taahhütlü posta adresi: Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, İsviçre

7.3. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve varsa senet gibi Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, bu maddede belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya ek bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. Alıcı tarafından satın almanın taksitli olarak yapılması durumunda ise Satıcı tarafından iade toplam miktar üzerinden yapılacak olup banka tarafından ödemenin taksitlere müteallik şekilde yapılması Satıcı’nın iade yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

7.4. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün ve/veya hizmetlere ilişkin, varsa, kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

7.5. Cayma hakkı süresi, Sözleşme’ye konu emtia bir hizmet ise, Sözleşme’nin kurulduğu gün; ürün ise Alıcı’nın veya belirlediği bir başka kimsenin Sözleşme konusu ürünü teslim aldığı gün başlar. Herhalükarda Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından ürün ve/veya hizmet teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

7.6. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olmasına rağmen ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

7.7. Belirli bir süre boyunca ürünün ve/veya hizmetin abonelik gibi düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin ilk ürün ve/veya hizmeti teslim aldığı gün esas alınır.

7.8. Ürün ve hizmetin aynı anda alındığı ve eş zamanlı ifa edildiği durumlarda Form’un ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

7.9. Satıcı ürünün teslimi veya hizmetin ifasından önce cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ilgili bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, ürünün tesliminden sonra cayma hakkını kullanıldığı hallerde cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla ilgili ürünün iade için Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya bildirilen dışında bir taşıyıcı ile iade edilmesi halinde ilgili iadenin Satıcı’ya vardığı tarihten itibaren, ürün ve/veya hizmetin Kanun ve Yönetmelik’te öngörülen yasal süre içerisinde teslim edilmediği hallerde Alıcı’nın yasal fesih hakkını kullanması halinde fesih bildiriminin Alıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.

7.10. Cayma bildiriminin Sözleşme’de ve/veya Form’da bildirilen adreslere yapılmaması durumunda Satıcı bir sorumluluk kabul etmemektedir.

7.11. Alıcı, cayma süresi içerisinde oluşacak ve mutat kullanımdan kaynaklı bozulma, eskime, aşınma, yıpranma gibi hallerden sorumlu değildir.

7.12. Alıcı’nın cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanmaması halinde cayma hakkı kaybedilmiş sayılır.

7.13. Alıcı, Yönetmelik ve Kanun’da belirtilen müstesna hallerde cayma hakkı olmadığını ve bundan dolayı Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul eder. Satıcı’nın kanunen istisna tutulan sözleşmelere ilişkin herhangi bir iade ve/veya cayma hakkı ve/veya fesih beyanını kabul yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller
Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hallerde Alıcı cayma hakkını kullanamayacak olup, bu nedenle Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

9. Kişisel Verilerin Korunması

9.1. Satıcı tarafından Alıcı’nın kişisel verileri https://login.vorwerk.com/account/register/tos#dt adresinde yer alan politikalara göre işlenmektedir.

9.2. Satıcı işbu Form ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Anayasa, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmelikler vb. mevzuatta yer alan düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır. Bu kapsamda Satıcı;
i. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
ii. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
iii. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Satıcı kişisel verilere yetkisiz erişim gerçekleşmesi halinde bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecek ve ilgili zararların minimize edilmesi için gereken her türlü önlemi alacaktır.

9.3. Satıcı, Kişisel verileri münhasıran Sözleşme ve Form kapsamında taahhüt edilmiş bulunan hizmetlerin sunulması amacı ile işleyecek, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak ve hizmetin sona ermesi veya Alıcı’nın bu doğrultuda bir talep iletilmesi halinde kanunen mümkün olduğu ölçüde kendi kayıtlarından silecektir.

9.4. Satıcı, Alıcı tarafından 6698 Sayılı kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklardan birinin veya birden fazlasının kullanılması durumunda veri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde ve her halükârda en geç kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen sürede yerine getirilecektir. Alıcı’nın kişisel verilerine ilişkin talepleri için bildirim, Kişisel Verileri Koruma mevzuatında ön görülen bildirim yöntemleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı’nın Form’da ve Sözleşme’de belirtilen adreslerine yazılı olarak- bu talepler için özel olarak açılmış bulunan dpo@vorwerk.ch mail adresine gönderilebilir.

9.5. Yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerde herhangi bir değişikliğe neden olduğu takdirde Satıcı söz konusu uyumu sağlamak için derhal gerekli çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin ve Form’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Kanun’da belirtilen ve her sene güncellenen oranlara göre belirlenecek şekilde Alıcı’nın ürün ve/veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. Bildirimler
İşbu Sözleşme tahtında yapılacak olan her türlü yazışma, mevzuatta belirtilen farklı haller müstesna kalmak kaydıyla, yazılı olarak yapılacaktır.

12. Yürürlük
12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’ya ayrıca e-posta ile gönderilecektir.